JAK PRZYGOTOWAĆ LISTĘ NAZWISK DO PERSONALIZACJI?
Listę proszę przygotować według poniższych wskazówek:
- format pliku XLS (Excel) lub TXT (Notatnik)
- imię i nazwisko w nazwie pliku np. Lista_Anna_Kowalska.txt
- do każdego wariantu osobna lista np. jedna z gośćmi na ślub i wesele, druga z gośćmi tylko na ślub
- jedna linia/komórka na jedno zaproszenie
- bez liczb porządkowych
- nazwiska odmienione, dopasowane do treści zaproszenia
- jeżeli przed nazwiskami ma znaleźć się zwrot "Sz.P." należy dopisać go przed każdym nazwiskiem, przed którym ma się on znaleźć
Niestety często w przesłanych listach znajdują się błędy, dlatego sugerujemy przed wysłaniem do nas list sprawdzić je kilkukrotnie i bez pośpiechu, najlepiej przez przynajmniej dwie osoby. Zaproszenia wydrukowane na podstawie źle przygotowanych list nie podlegają reklamacji. Listy są importowane do programu z przesłanego pliku bezpośrednio do projektu, a my w te listy nie ingerujemy. Chcemy pomóc w uniknięciu błędów, dlatego poniżej informujemy o tych najczęściej spotykanych:
1. Brak polskich znaków w wyrażeniu z osobą towarzyszącą - zamiast tego są zwroty np. z osoba towarzyszącą lub z osobą towarzysząca
2. Brak polskich znaków na końcu imion np. Ewe zamiast Ewę
3. Nieprawidłowe litery np. Timasza zamiast Tomasza
4. Zła kolejność liter np. Matrę zamiast Martę 
5. Brak niektórych liter np. Przmysława zamiast Przemysława
6. Niepotrzebne litery np. z osobą toawarzyszącą zamiast z osobą towarzyszącą
7. Błędy ortograficzne np. z nażeczoną zamiast z narzeczoną
Jeśli w przesłanej liście znajdują się goście, w nazwiskach których występują znaki specjalne inne niż polskie np. niemieckie lub skandynawskie, przesyłając listę poinformuj nas o tym.
Back to Top